RPC – ARTIKLAR PUBLICERADE I INSIKTEN

0
Rate this post

  rpc12red-9372986

rpctext-3535260

På agendan Om psykoterapi Om psykoterapeuter Om föreningen Snabbsökning
INSIKTEN Artiklar december 1992–2003
Följande artiklar har funnits att läsa i INSIKTEN de senaste åren.
Artiklar kan beställas genom RPC:s kansli.
Nummer 4   2003
Ulla Grebo En fantastisk tid
Christopher Reeves Creative space: A Winnicottian perspective on child psychotherapy 
Irene Söder Altschul Psykodynamisk psykoterapi vid anorexi/bulimi
Agneta Sjöman Krisinriktade samtal vid psykotiska och psykosnära tillstånd
Margit Backeus Det kvinnliga subjektet och begäret 
Christina Flordh Europeiska psykoterapeuter i Stockholm
Siv Boalt Boethius Introduktion till EFPP-konferensen
Ilona Dery-Tegnér m fl Relationell psykoanalys och självpsykologi
Jakob Carlander Modet att tänka nytt. Dialektik, förändring och utveckling i det terapeutiska arbetet. Recension av Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning av Anna Kåver och Åsa Nilsonne, och Terapins gåva av Irving D Yalom
Britt-Carin Olofsson Adopterades problem lika och olika. Recension av Adopterad. Lämnad. Vald. Och sedan? av Lotta Landerholm
Nummer 3   2003
Christian Nilsson Att utveckla en erfarenhet. Presentation av trialogprojektet
Christian Nilsson “Livet” eller “ingenting”
Ulla Arnell Litteraturens mellanvärld
Jakob Carlander Människan – ett bräckligt lerkärl
Armando Liscano Konsten att ramla av
Christer Sjödin Reflektioner över Almodovars film Tala med henne
Timo Loponen Dansterapeutens kunskapskällor
Lena Adamsson Ett förgånget som är borta men ändå existerar
Pia Eresund För och emot evidensbaserad psykoterapi
Olov Dahlin Var står vi, vad deltar vi i och vart är vi på väg… Recension av Psykologien i senmoderniteten av Carstein René Jørgensen
Nummer 2   2003
Ylva Holst Vad jag inte vågade säga…
Maj-Britt Larsson Holmkvist Den blomstertid nu kommer
Anders Palmquist När själen lever sitt eget liv
Jakob Carlander Barndomens återkomst
Nummer 1   2003
Ulla Grebo, Birgitta Elmquist, Barbro Thormählen Anima Mundi – The challenge of Globalisation
Kajsa Brundin Omedvetna aspekter vid utbrändhet
Claes Davidson, Tora Derkert Separation, Sexualitet och Skuld
Ulf Gustavsson Separation som smärta och möjlighet
Susanna Carolusson Hypnos och överföring i behandling av depression
Gunnar Bohman På spaning efter korta terapier för långsiktiga förändringar
Jakob Carlander “Det var en gång”. Recension av Livsberättelser och terapi. Om nyskrivna historier och ett narrativt arbetssätt av Geir Lundby
Pia Risholm Mothander Ett litet barn i kris. Recension av En stor och en liten är borta. Kristerapi med en tvåårig pojke av Elisabeth Cleve
Britt-Carin Olofsson Föräldraintervjuer som redskap. Recension av Om föräldrars anknytning – hur barns problem kan förstås i ljuset av föräldrars förflutna av AnnMari Orrenius och Anna Krantz
Britt-Carin Olofsson Helhetssyn på långvarig sjukdom. Recension av Omvårdnad vid långvariga sjukdomstillstånd av Ulrike Kylberg och Evy Lidell
Nummer 5     2002
Hanna Olofsson och Peter Larsson Psykoterapeutisk salong i Stockholm
Dan Stiwne Den existentiella terapin och utmattningen – den moderna livskrisen
Oddvar Anfinset Antidepressiva – bättre marknadsfört än dokumenterat
Janet Svensson Almametoden och objektrelationsteori
Hans Kaatari Om processen i den psykoanalytiska formen av psykoterapi
Ann-Mari Hofsten Glimtar från konferensen Sexuality and Gender
Lennart Ramberg Mera om Sexuality and Gender 
Margareta Lalander 25-årsjubileum i Svenska föreningen för Symboldrama
Christer Sandahl Johan Blombergs avhandling “Hot stuff”
Anna Tydén och Pia Eresund Praktiker och forskare möttes i Trondheim
Jakob Carlander Döskraj för att leva, livrädd för att dö. Recension av Fjärilar i magen. Behandlingsmetoder vid rädsla, panik och andra ångesttillstånd av Ben Furman
Nummer 4     2002
Ulla Grebo och Bengt Sandström Tankar efter PsykoterapiMässan 2002
Annika Ryttare Svalfors Konstnärliga terapier
Ann-Mari Hofsten Att hata sin kropp
Lotta Landerholm Anknytningens altare
Cornelia Krause-Girth The Position of Women in Psychotherapy
Hans Åberg Det går att göra något åt mäns våld mot kvinnor
Armando Liscano En dialog om “Det finns någon därinne”
Maria Mann Familjeträdets förgreningar
Marie-Louise Ögren Handledning i grupp inom psykoterapiutbildningsramar
May Nilsson Lyckosam terapi för bråkstakar
Pia Eresund Psykoterapi med våldsverkare. Recension av Våldets psykologi. Red Monica Bogren och Joakim Volkerts
Jakob Carlander Kropp och själ i nytt möte. Recension av … med ett litet hål för själen. Psykisk ohälsa vid kroppslig sjukdom och skada. Red Anders Lundin
Jakob Carlander Självets fyra ansikten. Recension av Bilder av självet. Vardagslivets förändring i det senmoderna samhället av Thomas Johansson
Jakob Carlander Att vara spelets fånge. Recension av En själasörjares dilemma av Göran Bergstrand
Birgitta Lundmark Ett stort och svårbemästrat samhällsproblem. Recension av Våldtagen. En handbok i att möta utsatta kvinnor av Eva Hedlund och Marianne Göthberg
Patricia Tudor-Sandahl En ödesmättad sommar. Recension av Biätaren av Lotta Landerholm
Nummer 3     2002
Christer Sjödin A moon for the misbegotten
Ingrid Skinner Med livet som insats
Inga Britt Grill Incesten som familjehemlighet
Inga Tidfors Andersson Familjen som famn och fälla
Hans Kaatari Om iscensättning av ett själsmord i psykoterapi
Janet Carlson Bildterapi och symboliseringens process
Britt Wiberg, Johanna Aastad, Maria Lindqvist Det nyfödda barnets samspel med sina föräldrar
Jakob Carlander Psykoterapi möter religion. Recension av Beyond Belief. Psychotherapy and Religion. Red Samuel M Stein
Nummer 2     2002
Ulla Grebo Vem behöver psykoterapi?
Birgitta Elmquist Psykoterapi i öst och väst
Hans Lidman Viking på drift
Anders Rimsten Herr A och herr B eller jakten på den halva tvålen
Antonio Liscano Att rida bort en rädsla
Jane Parsons-Fein Kärlek, utbyte av sårbarheter och den innersta kärnan
Berit Gezelius Betraktelser
Gudrun Olsson Berättelser i psykoterapi och vardagsliv
Marja-Leena Åberg Hur talar terapeuter?
Jakob Carlander Såsom i en spegel. Recension av Vilse i speglingar – borderline sett inifrån av Rickard A. Moskovitz
Jakob Carlander Den judiska själen i den psykoanalytiska kroppen. Recension av Själen som vägrade krympa. Essäer i judiska ämnen av Mikael Enckell  
Nummer 1     2002
Per Magnus Johansson Kritiken av Freuds psykoanalys – del 2
Ingrid Skinner Frigjord eller desperat?
James Samec Psykotiska barn och ungdomar och deras familjer
Marianne Engelse Frick Autistiskt beteende som försvar mot psykos 
Berit Gezelius Betraktelser – till vilket pris som helst
Kent Olofsson “Ett konfliktfyllt slavarbete”
Gunnar Bohman Vårt behov av trollkarlar
Britta Blomberg Tid, rum och “the mind” – psykoterapi med barn med autism
Berit Gezelius Om konsten att hämnas
Berit Gezelius Den påfrestande godheten
Jakob Carlander Rent spel för fröken Spielrein. Recension av En omöjlig passion. Psykoanalysen i den ryska revolutionens tid av Aleksandr Etkind.
Jakob Carlander Hoppet är som en flod och en bilmotor. Recension av Galenskap och återhämtning. Vägar till ett nytt liv för psykiskt sjuka människor av Jay Neugeboren med förord av Johan Cullberg.
Nummer 5     2001
Per Magnus Johansson Kritiken av Freuds psykoanalys
Klas Svenaeus Handledning i Bosnien-Herzegovina
Jakob Carlander Gräva i det förflutna
Gunilla Brolin Teorier om lekandets ursprung
Göran Rydén Nachträglichkeit – om psykoanalysen på liv och död
Gunnar Nilsson Att göra en dygd av nödvändigheten
Bengt Söderström Dissociation hos traumatiserade barn och ungdomar
Susanna Carolusson Möte med Bulgarien
Gunilla Brolin Otrygghet i vår vardag. Recension av  Trygga och otrygga möten. Vardagsetik och bemötande i arbete med människor av Jakob Carlander, Kerstin Eriksson, Ann-Sofie Pourtaheri och Birgitta Wikander
Jakob Carlander Hurman blir allround. Recension av Clarence Crafoord: Införlivanden. Om den utvecklande dialogens betingelser
Jakob Carlander Uråldrigt om de eviga frågorna. Recension av Gilgamesh-eposet “Han som såg djupet” i nytolkning av Lennart Warring och Taina Kantola 
Berit Gezelius Livet i terapirummet och döden i författarskapet
Nummer 4     2001
Kerstin Eiserman  Tortyrtraumat och erfarenheter från psykoterapi med tortyröverlevande
Tomas Videgård Maskotmonarki eller tomteland?
Peter Jäderbrant Det intersubjektiva perspektivet i den psykoanalytiska psykoterapin
Eva Rosmark-Calltorp Evidensbaserad medicin och kvalitetssäkring i psykoanalys och psykoanalytisk terapi
Berit Gezelius Betraktelser
Gunnel Jacobsson Manliga och kvinnliga element hos unga vuxna
Ulla Grebo Referat från forskardagar om psykoterapi
Britt Wiberg I begynnelsen
Ulf Svärdström och Maj-Britt Höckert Notini PsykoterapiCentrum – lite historik
Björn Holmberg I alla fall
Ann Lantzourakis Evy Grabö
Nummer 3     2001
Christina Flordh Fyra blivande psykologers syn på terapivärlden
Ullla Grebo Om långa och korta terapier
Gunilla Brolin Psykoterapi – kort eller lång?
Julianna Srebro Vändpunkter i terapier
Brian Martindale Crossing the Divide
Gullvi Sandin Psykoterapi med par
Carina Håkansson Det utvidgade terapirummet
Gunny Bertilsson & Eskil Bergggren Jagstrukturerande psykoterapi
Berit Gezelius Från kaos till sammanhang
Jakob Carlander Patriarkaliskt om matriarkatet. Recension av Irvin D Yalom: Mamma och meningen med livet. Psykoterapeutiska möten.
Jakob Carlander Psykoterapi möter religion. Recension av Samuel m Stein (red): Beyond Belief. Psychotherapy and Religion.              
Nummer 2     2001
Christina Flordh Psykoterapi på olika sätt. Referat från RPC:s höstkonferens
Olov Dahlin Konsten att med psykoterapi tillaga en patient
Sonja Levander Jag var rädd att jag hade dödat Deng Xiao Ping
Klas Svenaeus Om flashbacks och förändrade medvetande tillstånd efter extremt trauma
Ulla-Britt Einar Psykoterapi i psykiatrin – en patientintervju
Berit Gezelius Den existentiella psykoterapin i vår tid och de centrala livsfrågorna
Babis Carabeidis Recension av Claice Lispector: The Hour of the Star
Margaretha Gullberg Bilder som öppnar dörren till det inre. Recension av Marta Cullberg Weston: En dörr till ditt inre. Visualisering i terapi. En väg till hälsa och självkännedom.
Jacob Carlander Mindre skiljer än vi tror. Recension av Steven Ozments: Kropp och ande. Privatliv i renässansens Tyskland
Dan Stiwne Att leva passionerat. Recension av Emmy van deurzens: Paradox and passion in psychotherapy
Nummer 1     2001
Lennart Ramberg Om införlivandet av nya objekt
Gunnar Nilsson Det subjektiva perspektivet i psykoterapi – en underskattad ansats i arbetet med ungdomar och unga vuxna
Gunnar Carlberg Psykoterapi och tidsanda
Jacob Carlander Blåvit basvara. Recension av Bo Sigrell: Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi
Olle Björkström Mord på psykoterapimottagning? Recension av Lotta Landerholm: Fall i mörka vatten
Birgitta Lindholm En litterär vandring i ondskans träskmarker. Recension av Else-Britt Kjellqvist: Döda fåglar flyger inte
Dan Stiwne Hur får livet mening? Recension av Bo Jacobsen: Existensens psykologi
Berit Gezelius Hysteri – att leva med den andres begär
Gudrun Willén Hur påverkas vi av vår grundutbildning i vårt arbete som psykoterapeuter?
Nummer 5     2000
Ulla-Britt Bodlund, Margareta Mörner, Christina Olmås Ahlin Psykoterapienhet mitt i landstingspsykiatrin – psykoterapifabrik eller möjlighet till variation och utveckling?
Lucy Weltman, Ingegerd Wennblad Undantag eller förebild? Öckerö kommuns mottagning för familjerådgivning och individualterapi
Maj-Len Eklund, Torborg Klingsell Går det att förena ett familje- och nätverksterapeutiskt perspektiv med dagens psykiatri?
Ingrid Skinner Den smärtsamma inre resan
Jacob Carlander Kung Oidipus: Hundra år i psykoanalysens tjänst
Lennart Ramberg Psykoanalys och emotioner
Christina Flordh, Anna Krantz Kvalitativa metoder i psykoanalytisk forskning
Gudrun Olsson Får vetenskap beröra?
Jakob Carlander Det ljudlösa tilltalet. Recension av Jackie Jakubowski: Ljudet av alef
Monika Mörlid Tankeväckande om tiden. Recension av Luigi Boscoli och Paulo Bertrando: Genom tidens lins
Nummer 4     2000
Christina Renlund Barn och ungdomar med funktionshinder i psykoterapi
Alice Engqvist Självhypnos vid Colon irritabile
Maria Johansson Psykoterapins ringar på vattnet
Eva Hedlund De dolda offren bakom sexualbrott
Gunilla Fredelius, Mats Wiman Vilka ringer till Psykoterapiinstitutets telefonmottagning för psykoterapi?
Bo Lundin Anknytningsbegreppet betraktat ur Schopenhauers, Bowlbys, Tomkins och Antonovskis perspektiv
Janet Svensson Drömmar och bildskapande
Gunnar Bohman Vad är en människa? – Reflektioner efter Emmy van Deurzens föreläsning
Jacob Carlander Initierat och mänskligt om psykoser. Recension av Johan Cullberg: Psykoser. Ett humanistiskt och biologiskt perepektiv
Birgitta Lindholm Långsiktighet, engagemang och professionalism. Recension av Clarence Crafoord (red): På lång sikt
Pia Eresund Barnpsykoterapi mot alla odds. Recension av Elisabeth Cleve: Från kaos till sammanhang
Andrzej Werbart, Sonja Levander Varför blev jag sjuk och vad kan göra mig frisk?
Siv Boalt Boëthius, Pia Eresund Internationellt forskarmöte om barnpsykoterapi
Nummer 3     2000
David Benelbaz Att våga mötas – om den psykoterapeutiska resan
Christina Gezelius, Britt Wiberg Gyllene ögonblick.Om “alternerande medvetandetillstånd” i psykoterapi, tidig mor/barnrelation och kreativitet
Peter Jansson Den avbrutna analystimmen. Reflektioner kring Lacans teknik med varierande sessionslängd
Hanna Sitter Randén På fantasins vingar – om reverie och vakendröm i handledning
Leif Havnesköld Flexiblare, kanske effektivare psykoterapi – om modern självpsykologi och kognitiv “konstruktivistisk” psykoterapi
Elisabet Reslegård Kampanjen går vidare. Rapport från Psyke kampanjen
Hellis Sylwan Värdefull och matnyttig kunskap. Recension av Gunilla Lundmark och Elisabeth Sandler: Sexualitet – lust eller plåga
Lennart Nordenfeldt Om konsten att göra människor galna. Tankar kring en psykiatrisk manual
Anna Tydén Recension av Pia Eresund: Hjälp med själen. Ett projekt med psykoterapi för bråkiga pojkar. FOU-rapport 99-09. Omsorgsverksamheten, SLL
Nummer 2     2000
Per Magnus Johansson Jacques Lacan
Peter Jansson Analysens slut som dödens gräns och möjlighet. Lacan och tiden i den psykoanalytiska tekniken
Dan Stiwne Den existentiella psykoterapin – ett alternativ i vår tid
Lars Folcke Tankar om diagnoser
Kerstin Bergh Johannesson EMDR. Eye Movement Desenzitization and Reprocessing. Ett sätt att arbeta med psykiska trauman och andra ångestrelaterade tillstånd
Elisabeth Cleve MELLANRUMMET. Ny tidskrift om barn- och ungdomspsykoterapi
Mona-Lis Gustafsson Kvinnor och skuld – en samvetsfråga
Maj-Britt Höckert Notini,
Allan Scharf
Trauma, våld och lek
Lena Roos Unga vuxna. Larm om de ungas utsatthet och hopp om bättre behandling för unga med risk för psykos
Berit Gezelius Hur ska det egentligen bli? Frågan, svaret och ororn
Nummer 1     2000
Guna-Maria Haabma En kamp mot destruktiva krafter
Klas Svenaeus Vad betyder mänskliga rättigheter i mötet med krigs- och tortyrskadade?
Per-Anders Börjesson Beroende och missbruk ur ett psykoanalytiskt perspektiv
Pia Eresund Ungdomsvåld i en socialt förgiftad värld
Marianne Cederblad Om examensrätt
Peter Jansson Den logiska tiden
Eva Östlund Sex, lögner och videoband
Olov Dahlin, Inge Widlund MATRIX – en nordisk tidskrift för psykoterapi
Berit Gezelius Folkets kropp
Dan Stiwne I gränslandet mellan medicin, psykologi och filosofi. Recension av Marinoff, L: Platon not Prozac
Ellen Britz, Agneta Engström Rapport från psykoterapiprojektet i Stockholm
Leif Havnesköld Forskning för kliniker. Recension av Boalt Boethius, S & Beggren, G: Forskning om barn- och ungdomspsykoterapiTitel
Nummer 5     1999
Björn Weingarten Psykoanalysens hjärtpunkt
Patrick Casement Mourning and failure to mourn
Rolf Sandell Psykoterapi idag och imorgon
Palle Villemoes Medan tid är
Olov Dahlin Den svenska staten tar ett fast grepp om psykoterapiutbildningen
Gudrun Olsson Bedömning av kvalitet
Kerstin Schewenius Rapport från Bok & Biblioteksmässan 1999
Berit Gezelius Oro sprider sig…
Dan Stiwne Recension av Rönnestad och Reichelt: Psykoterapi-veiledning
Anders Broberg Anknytning och psykoterapi
Britt Wiberg Tiden och identiteten del II
Pia Eresund Vändpunkter i barnpsykoterapi
Nummer 4     1999
Marie-Louise Ögren, Agneta Apelman, Mattias Klawitter Gruppen i psykoterapihandledning
Ulla Arnell Se tillbaka – blicka framåt
Guna-Maria Haabma En ingång till konsultation på psykiatrisk avdelning
Eva Hedlund Teman i gruppterapi med sexberoende män
Sten Lindahl och Jane Parsons-Fein Milton H Ericksons hypnoterapi och Parsons-Fein Training Institute
Christer Sjödin Trons betydelse i psykoanalysen
Elisabeth Bratt Neuberg Rapport från ett Freudsymposium
Berit Hronec Att bita huvudet av skam
Britt Wiberg Tiden och identiteten
Nummer 3     1999
Marja-Leena Åberg Psykoanalytisk psykoterapi med ungdomar
Imre Szecsödy Handledning i organisationer i förändring
Gunilla Sallander Om ondska och våld i media
Berit Hronec Psykoterapi och konst
Noomi Elander Lindberg och Erik Lindberg Psykoterapi vid kroppslig sjukdom
Per-Anders Tengland Psykisk hälsa, vad är det?
Kerstin Eiserman Kvalitativ forskning om psykoterapi
Gunnar Windahl Mot en processmodell för utveckling i terapeutiska relationer
Nummer 2     1999
Mats Herlin och Noomi Kallerdahl Psykoterapi med ungdomar
Pia Eresund Mentalisering och psykoterapi
Olov Dahlin Gruppanalys
Leif Havnesköld Om integration i teori och praktik
Christer Sjödin Subjektivitet och aggression – en betraktelse av dödsdriften
Berit Hronec Teater och psykoterapi
Nummer 1     1999
Jan Carlsson Att skapa rum för tänkandet
Ann Lantzourakis Barnpsykoterapin inom PBU i framtiden?
Lars-Gunnar Lundh Mot en integrativ psykoterapiteori
James R Samec EMDR – ett komplement till psykodynamisk behandling av trauma, fobier, ångest och depression
Åke Granberg Om Lorna Smith Benjamin och SASB
Eva Norrman Brandt SAPU 5-årsjubilerar
Gunnar Carlberg och Pia Eresund Forskarmöte om barnpsykoterapi
Tora Derkert Funderingar kring Jurgen Reeders bok “Tolkandets gränser”
Berit Hronec Böcker och deras författare
Nummer 5     1998
Anders Nyman Att göra det verkliga verkligt
Gunnar Bohman Hur gör terapeuter?
Olov Dahlin Problemet med den alexithyme terapeutens utbildning
Dan Stiwne Om “EST” – empirically supported treatments
Lena Roos Projektiv identifikation
Berit Hronec Böcker och deras författare
Ulla Grebo Manligt och kvinnligt i psykoterapihandledning
Annika Bodén, Helena Herlin, Kerstin Sandgren Counselling
Gunnar Windahl Mot en processmodell för utveckling i terapeutiska relationer
Nummer 4     1998
Lena Teurnell Yttre verklighet och inre värld
Dan Stiwne Evidensbaserad behandlingssyn
Gudrun Willén Kvalitetssäkring i privat psykoterapi och
psykiatri
Babis Carabeidis Om att läsa
Lena Roos Om drömmars organiserande funktion
Pia Eresund Från en barnpsykiatrikongress
Gudrun Olsson Manligt och kvinnligt i omsorgsvärlden
Berit Hronec Filosofiskt kafé enligt parisisk modell
Rolf Holmqvist Mönster i terapeutinterventioner
Ingrid Hedström,
Solveig Olausson
Rapport från Områdesgruppen för psykoterapiforskning
Nummer 3     1998
Ulla Grebo Nuläget och framtiden
Else-Lotte Edenius Från dagliga rollkonflikter till specialist i psykologisk psykiatri
Hans Kihlström Ur brukarnas perspektiv
Inga Britt Grill Tidsbegränsad gruppterapi med kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp under barndomen
Peter Fonagy Många splittrade inre röster eller en integrerande självreflektion
Lennart Ramberg Minnesinlagring, symbolbildning och drömmar
Marianne Engelse Frick Identitetsförlust, migration och förföljelse, reintegration genom psykoanalytisk psykoterapi
Kicki Marcus och Ulla Hansjons-Gustafsson Den psykotiska krisen
Karin Johansson och Monika Caesar Sexualiteten ur lacanianskt perspektiv
Pia Eresund Barnterapeuter och bråkiga pojkar
Nummer 2     1998
Leif Havnesköld Lichtenberg och Fosshage
Marta Cullberg Weston Efter krigets regression – en rekonstruktion
Sverker Belin Psykodialys
Gerd Bergman Att återupprätta dialogen inom den psykoterapeutiska ramen med kriminellt utagerande klienter
Monika Bogren Hur bemöter vi den utagerande klientens behov av kontakt och kommunikation i psykosocialt arbete
Ann-Mari Hofsten Freud på ABF
Mona Wilhelmsson Det omedvetna fantasilivet och den terapeutiska relationen
Christna Flordh Känslan av ensamhet
Hans Gentzel Ansvarsärenden
Olov Dahlin Sex på salongen i Winnicotts ställning
Dan Stiwne Anmälan av Andrzej Werbarts avhandling
Nummer 1      1998
Klas Svenaeus Att inte vara här utan där
Eva Hedlund Psykoterapi i öppenvård med män som begått sexualbrott
Elisabet Olander Vardagsliv hos familjen Freud
Lisbet Palmgren Utagerande kvinnors problematik
Sverker Belin Psykoterapi vid schizofreni
Kajsa Brundin Recension av Iréne Matthis’ “Den tänkande kroppen”
Nummer 5     1997
Hans Lidman Flickan med svavelstickorna går i ungdomspsykoterapi
Siv Boalt Boëthius Organisations- och grupprocesser vid psykoterapi i offentligvård
Lotta Landerholm Julrädsla och andra rädslor – tips från Mumindalen
Ulla Sandklef Psykoterapins vara eller icke vara
Ulla Grebo Psykoterapiforskning på hög höjd
Ira Sundberg ISIS – en förening för professionella som arbetar med sexuellt utsatta och deras familjer
Dan Stiwne Recension av Emmy van Duerzen-Smiths bok: “Existential Counselling in Practice”
Bo Lundin Kan vi ta vetenskapligt upplevande på subjektivt allvar?
Nummer 4     1997
Bo Edenius Variationer kring kärnpunkten i psykosbehandling vid Norrgården
Einar Tellef Dannevig Uønskede virkninger av psykoterapiveiledning
Mi Årling Rapport från Rom
James Samec Common ground and different approaches in psychotherapy
Lars Härdelin En avgörande men begränsad förändring…Om Balintgrupper och tillämpad psykoanalys i sjukvården
Kersti Jormfeldt Förändringsarbete via inre bilder
Gunnar Windahl Kan vi ta subjektivt upplevande på vetenskapligt allvar
Pia Eresund Forskning – praktik inom barnpsykoterapi
Nummer 3     1997
Siv Hamring En lokalförening blir till
Elisabeth Bratt Neuberg, Inga Britt Grill & Ulla Grebo Psykoterapi Hjärna Kropp och Själ.
Referat från RPC:s höstkonferens 1996
Monika Bogren Psykodynamisk Counselling
Dinah Ståhlström Nierenburg  Vem lärde sig mest?
Britt Wiberg & Palle Villemoes Godkännande – Underkännande i psykoterapeututbildning
Ann Lantzourakis Individuell barnpsykoterapi inom PBU i Stockholm
Rolf Sandell & Johan Schubert Långtidspsykoterapi och psykoanalys vinner i längden
Ann-Christin Cederborg Separation – individuation according to Mahler
Nummer 2     1997
Gunnar Windahl Rambegreppet
Gunnar Windahl Några funderingar over suggestions- och placeboeffekter vid psykoterapi
Annika Alm, Erna Grönlund, Ingrid Hammarlund mfl Bild-, dans- och musiktrerapeut eller bild-, dans- och musikpsykoterapeut – vad ska man egentligen kalla sig?
Maria Rodikova Från kalla kriget till chatting
Ulla Wiggen Ny psykoterapiutbildning i Riga
Nummer 1     1997
Ulla Grebo Välkommen till Wien
Kurt Gordan Handledningens utveckling i de nordiska länderna: Inledning
Sigrún Júliúsdóttir Handledningens framtida mål – människovård och yrkesvård
Eric Friis Jørgensen Træk af supervisionens udvikling i Danmark
Singa Sandelin Benkö Utbildning av handledare inom social- och hälsovården
Maria Rodikova De binära tecknens anarki
Jon T Monsen Affekternas roll i psykoterapeutisk teori och teknik – del 2
Dan Stiwne Att bedöma psykoterapieffekter – ännu en gång
Ulla Grebo & Ingrid Lindman Landstingspsykoterapi från Norrbotten till Skåne
Nummer 5     1996
Pia Eresund Lekplats Stockholm
Jon T Monsen Affekternas roll i psykoterapeutisk teori och teknik – del 1
Anders Almegård m fl Varför ska vi ha psykoanalys år 2000?
Ulla Grebo Psykoterapiforskning – kvalitativ ansats, barn och familj
Hans Lidman Om psykoterapi med suicidagerande ungdomar
Pia Eresund Får bråkiga pojkar hjälp på PBU?
Nummer 4     1996
AnnaStina Glantz & Mats Hamreby Handledning i tillämpad psykoterapi – mission impossible?
Eva Hjort & Inger Ösby Symboldrama
Per Stenfelt Psykospsykoterapi
Gudrun Olsson Förändring hos psykoterapeuter i handledning
Gunnar Windahl Otillbörlig generalisering i psykoanalytisk diskurs
Pia Eresund Forska genom att kategorisera och skapa sammanhang
Kersti Jormfeldt Vardagsforskning – utvärdering på gräsrotsnivå
Dan Stiwne Om att bedöma effekter av psykoterapi
Nummer 3     1996
Bo Edenius Om de viktigaste förutsättningarna för tillfrisknande från psykos
Annika Alm Bildterapi
Inger Larsson & Ingegärd Sjöblom Gruppsykoterapi med s k svåra patienter
Marja-Leena Åberg Vilken psykoterapi för vem?
Susanna Carolusson Hypnosterapi
Ingrid Hammarlund & Urban Yman Musikterapi
Elsmari Bergin Miljöterapi
Ira Sundberg Vad är problemet egentligen, Lisa?
Pia Eresund Hur hjälper man bråkiga pojkar med psykoterapi
Peter Jansson, Britt Wiberg & Palle Villemoes Teraputen och texten
Nummer 2     1996
Hans Lidman Om Freud och Dora
Ulla Grebo Psykoterapeuten i psykoterapiforskning
Hans Gentzel Några funderingar från etiska kommittén
Inge Widlund Gruppsykoterapi
Eva Håkansson Kristerapi
Ulla Grebo & Barbro Thormählen Kognitiv terapi överskattad – psykodynamisk psykoterapi underskattad
Gunnar Windahl Vilken klinisk relevans har den akademiska psykologin och filosofin för kliniskt arbete
Bertil Sundin Kroppsorienterad psykoterapi
Nummer 1     1996
Ulla Floberg & Mats Hamreby Ett utrymme där tankar skapas
Elisabeth Bratt Neuberg & Ulla Grebo Nya undersökningar och viktiga resultat
Dan Stiwne Vad säger forskning och uppföljning?
Ingrid Skinner Psykoterapi och narcissism
Susanna Carolusson Introjektiva projektioner
Gunnar Windahl Vad är det för fel på jagpsykologin?
Lena Ivarsson Parpsykoterapi
Magnus Ringborg Vad är familjeterapi?
Ulla Grebo & Inger Ericsson Hur prioriterar vi patienter till psykoterapi
Nummer 5     1995
Johan Cullberg Vilken psykoterapi för vem?
Marja-Leena Åberg Narcissism – nu och då
Pia Eresund & Kent Olofsson Insikt och utblick. Referat från ett nordiskt barnterapeutmöte i Lillehammer.
Margareta Bergenstråle & Gunnel Rosenlind Samlek i diagnostik och behandling av barn och föräldrar
James Samec Behandling av PTSD
Ann-Christin Cederborg Metoder för kvalitetssäkring och uppföljning
Nicole Liljefors Om en lacaniansk konferens i Danmark
Göran Ahlin När man stänger en psykiatrisk vårdavdelning
Nummer 4     1995
Franz Luttenberger Striden mellan David och Goliat
Ulla Arnell Narcissism och destruktivitet
Hans Lidman Ungdomspsykoterapi och ungdomsrådgivning
Ulla Grebo Utveckling och stagnation hos psykoterapeuter
Ann-Christin Cederborg Vad händer egentligen i familjeterapi?
Peter Jansson, Britt Wiberg & Palle Villemoes Minnesanteckningar som symtom på patientens utveckling i jagstrukturerande psykoterapi
Nummer 3     1995
Anna Waern-Sperber Narkissosmyten
Pia Eresund Hatet bakom våldet
Karin Thulin & Lena Söderlund Danspsykoterapi i grupp
Rolf Holmqvist Motöverföringen som en del av den terapeutiska processen
Susanna Carolusson Utbyte mellan öst och väst – om supervision
Gunilla Fredelius & Ulla Grebo Tips för golvkrypare
Per Jonsson Efterundersökning av tonårspojkar som vårdats för anorexi
Olov Dahlin Tankens fångenskap i metaforen sjukdom
Nummer 2      1995
Marja-Leena Åberg Psykoterapi vid kroppssjukdom
Lotta Landerholm Vad är en säkring?
Björn Weingarten Vem ska gå i psykoterapi?
Per-Olof Flink Psykoanalysens behandlingsteori ifrågasatt
Gunnar Windahl Mer om döda metaforer
Else Bengtsson Arbete med drömmar i liten grupp
Nummer 1      1995
Christina Haglöf, Maria Johansson & 
Siv Olofgörs
Dagmaravtal
Ira Sundberg Intervju med anvisningsläkare
Pia Eresund Intervju med Torbjörn Andersson
Kent Olofsson Dröm och minne
James Samec Smärta, ånger och reparation
Pia Eresund Ett återseende
Nummer 5     1994
Hans Lidman Kollektiv motöverföring i miljöterapi
Margareta Mörner Enskede-Skarpnäcks psyk sektors psykoterapiverksamhet
Björn Weingarten Psykoterapeuternas yrkesroll
Christina Olmås-Ahlin Tankar angående landstingspsykoterapi
Kent Nilsson Psykiatri – pseudovård
Lotta Landerholm Att skapa läroallians i handledning
Ulla Grebo Resultat: Psykoanalytisk psykoterapi
Elisabeth Bratt Neuberg & 
Ulla Grebo
Områdesgruppen för psykoterapiforskning
Ulla Grebo Process och utfall i psykoanalys
Ulla Grebo & Lotta Landerholm Undersöka och utvärdera
Per Naroskin Öppet forum för slutna rum
Bengt-Åke Armelius Psykoterapidata
Bengt-Åke Armelius Ny undersökning om schizofreni
Margareta Hedén-Chami Curt Norell om Martin Buber Johan Schubert Europeisk utbildningskonferens – höga krav på egen terapi
Anna Tydén Anna Alvarez: Borderlinestörningar och psykopatiska drag hos barn.
Nummer 4     1994
Iréne Matthis Varför psykoterapi
Ira Sundberg SLL och psykoterapin
Margareta Mörner Vad har hänt sén sist på EFPP-fronten
Måns Linde Vad är det för något speciellt med drömgruppsarbete
Hanna Ardesjö Drömresan
Kristina Linde M Ullmans drömgruppsmetod tillämpad inom ramen för en handledningsgrupp
Pia Eresund Barn- och ungdomspsykoterapeuter i Aten
James Samec Divor, stjärnor och gamla stötar
Ulla Grebo & Barbro Thormählen Internationell psykoterapiforskningskonferens
Christer Sandahl & Patricia Tudor Sandahl Förebyggande psykiatri i arbetslivet exempel från psykolog-
konsultverksamhet
Nummer 3     1994
Torbjörn Andersson Finansieringsfrågan
Lotta Landerholm Psykodynamisk kunskap
Marja-Leena Åberg Psykoterapi i psykosomatisk vård
Ulla Grebo & Barbro Thormählen Forskning och utbildning
Margareta Carlberg Ethel Spector Person och Daniel Stern
Ulla Simonsson Brinck Melaine Klein
Pia Eresund Att lära av erfarenhet
Nummer 2     1994
Ulla Arnell Om Murray Jackson´s synsätt på arbete med svårt störda patienter inom psykiatrin
Pia Eresund Vad händer med psykoterapin inom psykiatrin?
Hartmut Apitzsch CTD och traumatiserade flyktingar och asylsökande
Inger Porko Varför toppar finländare suicidstatistiken?
Teresa Palm En psykoterapimottagning för barn och ungdomar i krig
Nummer 1     1994
Olov Dahlin Gruppanalytisk psykoterapi
Margareta Mörner Psychotic States
Barbro Sjölin-Nilsson Barnorienterad familjeterapi
Annika Stencrantz Handledning på jagstrukturerande psykoterapi
Birgitta Löwendahl Tankar om bildterapi
Barbro Arlinger Psykoterapi pch psykoanalys i Rumänien
Hans Lejonqvist Psykoterapi till primärvårdspatienter
Nummer 5     1993
Pia Eresund Psykoterapi lönar sig
Göran Ahlin Som ett daggkåpeblad
Dag Körlin Guided Imagery and Music
James Samec Främlingsfientlighet och etniska konflikter
Pia Eresund PBU – 60 år
Ulla Grebo Utbildningsenheten Beckomberga 10 år
Nummer 4     1993
Imre Szecsödy Från kliniskt material till systematisk kunskap
Eva Norrby Handledning på handledning i psykosocialt arbete
Palle Villemoes Jagstrukturerande psykoterapi
Gunnar Windahl I döda metaforers sällskap
Marja-Leena Åberg Konsensuskonferens om Anorexia Nervosa
Frank Rudberg Det naturliga steget
Nummer 3     1993
Petra Junus Att äta av kunskapens träd
Ulla Floberg, Clarence Crafoord & 
Eva Aronowitsch
Problembaserad inlärning
Marianne Helgesson & Lena Svedin Handledarträning
Pia Eresund Nordisk Handledarkonferens
Ulla Grebo Arbetskonferens i psykoterapiforskning
Nummer 2     1993
Patricia Tudor-Sandahl Psykoterapi inför 2000-talet – Mina visioner
Leif Havnesköld Nya perspektiv på utvecklingspsykologi och dess konsekvenser för psykoterapi
Gunilla Fredelius Psykoterapiforskning mot 2000-talet
Pia Eresund Dalamodellen
Nummer 1     1993
Kay Karlsson & Anna Skagerberg Bland blöjor och projektioner
Marianne Engelse Frick Psykoterapi i Nederländerna
Nummer 2     1992
Bengt-Åke Armelius Psykoterapi under 1990-talet
Pia Eresund Lärar- och handledarutbildningen
Maj-Britt Larsson Katatyma bilder