RPC – Bibliotek

0
Rate this post
 

Biblioteket innehåller böcker, tidskrifter, rapporter uppsatser och tidningsurklipp. Dessutom finns videoband till uthyrning. Om du vill veta vad som finns i biblioteket kan du beställa datalistor för att i lugn och ro titta i dem hemma. Vi har c:a 300 böcker för utlåning. Det finns många aktuella och nya böcker, som kan vara svåra att hitta i allmänna bibliotek.

Under årens lopp har RPC prenumererat på olika tidskrifter. Det finns olika årgångar av sammanlagt 28 tidskrifter i RPC:s bibliotek. Dessa lånas inte ut, men artiklar kan kopieras genom kansliet och skickas till dig mot en liten kostnad.

Det ständigt ökande intresset för psykoterapiforskning syns även i biblioteket. RPC får kontinuerligt nya rapporter om psykoterapi och dess tillämpning i klinisk verksamhet från olika institutioner och organisationer. F.n. har vi ett trettiotal sådana i biblioteket. Även de enskilda medlemmarna har försett biblioteket med sina uppsatser från de psykoterapiutbildningar de genomgått i olika delar av landet. Några refereras i INSIKTEN, men alla får inte plats. Det finns en lista över uppsatser att titta på. De finns fn 52 uppsatser i biblioteket.

Under 90-talet har psykoterapiforskningen i Sverige ökat avsevärt. Behovet att vetenskapligt undersöka effekten av psykoterapeutisk behandling har ökat i takt med de ekonomiska åtstramningarna. Vi har avhandlingar och stenciler angående forskning i biblioteket. Dessa lånas inte ut men kan kopieras.

Medlemmarna har bevakat dagspressen angående psykoterapi och angränsande ämnen under de senaste åren. Detta har resulterat i ett register över tidningsurklipp. Det finns över 780 artiklar och notiser ur tidningarna som berör psykoterapi ur olika aspekter.