RPC – The European Association for Psychotherapy – EAP

0
Rate this post
 

Europeiska Psykoterapiförbundet (EAP) grundades i Wien, Österrike 1991. Psykoterapeuter från Tyskland, Schweiz, Ungern och Österrike var grundande medlemmar och sedan dess har föreningen berikats av kollegor från Belgien, Storbritannien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien och Ukraina. Europeiska Psykoterapiförbundet samlar 160 organisationer varav 13 nationella paraplyorganisationer (NUO) från 26 Europeiska länder, tillsammans mer än 50 000 psykoterapeuter. Medlemskap är även öppet för individuella psykoterapeuter.

Strasbourg-deklarationen om psykoterapi är hörnstenen i EAP:s åtagande att etablera en förenlig och oberoende psykoterapiprofession i Europa.

EAP skyddar psykoterapeuters yrkesintressen liksom även den allmänhet de tjänar genom att garantera att yrkesutövningen fungerar på en tillfresställande nivå vad gäller utbildning och praktik, bl.a. genom att utveckla: Minimikrav för utbildning av psykoterapeuter, etiska riktlinjer för sina medlemmar och riktlinjer för utbildning av handledare i psykoterapi.

EAP har etablerat en Europeisk Psykoterapicertifiering (ECP) som visar att psykoterapeuter är utbildade i enlighet med EAP:s standard vilket kommer att garantera rörligheten för psykoterapeuter inom den Europeiska Unionen.

EAP arbetar på att utveckla en databank som en central informationsbas för psykoterapi.

EAP publicerar “International Journal of Psychotherapy” i samverkan med Carfax publishers, fax: 00944 1235 401550

Huvudkontoret ligger i Wien, tfn: 0094 – 1 512 0444, fax: 00943 – 1 513 17 29

EAP är grundande medlem och aktiv deltagare i World Council for Psychotherapy.