RPC – The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector – EFPP

0
Rate this post
 

EFPP är en förening som startades 1991 och vars medlemmar är europeiska nätverk och föreningar för psykoterapeuter med psykoanalytisk inriktning som arbetar med psykoanalytisk psykoterapi i den offentliga sektorn eller med psykoterapier som är finansierade med allmänna medel.

EFPP är indelat i tre sektioner:

  • en för gruppanalytisk psykoterapi
  • en för individualpsykoterapi med vuxna
  • en för psykoterapi med barn och ungdomar
      

Varje sektion representeras av två delegater per land. Enskilda personer kan således ej vara medlemmar och i Sverige är det RPC och Stockholms läns landstings Psykoterapiinstitut (PI) som är medlemmar. PI:s delegat är Sonja Härdelin och RPC:s Juanita Forssell, som dessutom sitter i EFPP:s styrelse som samordnare för vuxensektionen.

Federationens huvudsyfte är att stärka psykoanalytisk psykoterapis ställning i Europa, framförallt inom den offentliga sektorn. Detta sker huvudsakligen via att federationen på olika sätt stödjer de nätverk som bildats eller håller på att bildas i länder där psykoanalytisk psykoterapi ej har ett definitivt fäste samt via en kvalificerad konferensverksamhet. EFPP anordnar europeiska konferenser regelbundet. Upplysningar om aktuella konferenser finns på EFPPs hemsida samt i “Kurser och konferenser” i varje nummer av INSIKTEN.