Existentiell terapi

0
Rate this post
 

(Listan konstruerad av Docent Dan Stiwne, Linköpings Universitet, 2001)

Boss, M. (1979). Existential fundations of Medicine and Psychology. New York: Jason Aronson.

Buber, M. (1990). Jag och Du. Ludvika: Dualis.

Bugental, J.F.T. (1978). Psychotherapy and process: the fundamentals of an existential-humanistic approach. New York: Random house.

Cohn, H. (1997). Existential thought and therapeutic practice.

Csikszentmihalyi, M. (1992). Flow. Den optimala upplevelsens psykologi. Stockholm: Natur och Kultur.

Csikszentmihalyi, M. (1998). Finna Flow. Stockholm: Natur och Kultur.

v. Deurzen, E. (1997). Everyday Mysteries. London: Routledge.
Läs recension

v. Deurzen, E. (1998). Det existentiella samtalet. Stockholm: Natur och Kultur. Läs recension

v. Deurzen, E. (1998). Paradox and passion in psychotherapy – an existential approach to therapy and counselling New York: Wiley.
Läs recension

Du Plock, S. (1997). Case studies in existential psychpotherapy and counselling. London: Sage.

Ekerwald, C-G. (1995). Nietzsche – liv och tänkesätt. Stockholm: Månpocket.

Erwin, E. (1997). Philosophy & Psychotherapy. London: Sage.

Frankl, V.E. (1967). Psychotherapy and existentialism. London: Harmondsworth.

Frankl, V.E. 1964). Man’s search for meaning – an introduction to logotherapy London: Hodder & Stoughton.

Giddens, A. (1997). Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos.

Greenberg, L., Elliott, R., & Lietaer, G. (1994). Research on experiential psychotherapies. In

A.E. Bergin, & S.L. Garfield (Eds.), Handbook of Psychotherapy and Behavior Change. New York: Wiley.

Heaton, J. (1997). Existential psychotherapy. In C. Feltham (ed.), Which Psychotherapy? London: Sage.

Heidegger, M. (1993). Varat och Tiden. Göteborg: Daidalos.

Hoeller, K (Ed.) (1993). Sartre and Psychology. New Jersey: Humanities Press.

Israel, J. (1992). Martin Buber. Dialog-filosof och sionist. Stockholm: Natur och Kultur.

Jacobsen, B. (2000). Existensens psykologi. Stockholm: Natur och Kultur. Läs recension

Jaspers. K. (1964). The nature of psychotherapy. Chicago: University of Chicago press.

Kirkegaard, S. (1977). (1846). Skrifter i urval. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Lahav, R., & da venze Tillmans, M. (1997). Essays on Philosophical Counselling. New York: University Press of America. Läs recension

Laing, R.D. (1976). Det kluvna jaget. Stockholm: Aldus/Bonnier.

Mace, Ch. (ed.) (1999). Heart and Soul. The therapeutic face of philosophy. London: Routledge.

MacQuarrie, J. (1973). Existentialism. London: Penguin Books.

May, R. (1997). Friheten och ödet. Stockholm: Natur och Kultur.

May, R. (1999). Den omätbara människan. Stockholm: Natur och Kultur

Marinoff, L. (1999). Platon not prozac. New York: Harper Collins.
Läs recension

Naess, A. (1999). Livsfilosofi. Stockholm: Natur och Kultur.

Pirsig, R.M. (1980). Zen och konsten att sköta en motorcykel. Stockholm: Alba.

Sartre, J.P. (1983). Varat och intet. Göteborg: Bokförlaget Korpen.

Sennet,R (2000). När karaktären krackelerar. Människan i den nya ekonomin. Stockholm: Atlas.

Spinelli, E. (1989). The interpreted world. An introduction to Phenomenological Psychology. London: Sage.

Spinelli, E. (1997). Tales of Unknowing. Therapeutic encounters from an existential perspective. London: Duckworth.

Strasser, F., & Strasser, A. (1999). Existential time-limited therapy. New York: Wiley. Läs recension

Strasser, F. (1999). Emotions:experiences in existential psychotherapy and life. London: Duckworth.

Stiwne, D. (2000). Den existentiella psykoterapin – ett alternativ i vår tid. Insikten, 2, 28-31.

Szasz, T. (1970). Psykisk sjukdom – en myt. Stockholm: Aldus/Bonnier.

Szasz, T. (1988). The ethics of psychoanalysis. New York: Syracuse University Press.

Tillich, P. (1962). Modet att vara till. Stockholm: Diakonistyrelsen

Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. New York: Basic Books.

Yalom, I.D. (199x). Kärlekens bödel. En psykoterapeuts bekännelser. Stockholm: Bonnier.

Yalom, I.D. (1999). Momma and the meaning of life: Tales of Psychotherapy.