Existentiell terapi

0
Rate this post
 

Swedish Network for Existential Therapy, SNET

c/o Dan Stiwne, [email protected] 

Följande personer inom nätverket är legitimerade psykoterapeuter och har angivit att de är verksamma med existentiell inriktning i sin terapiverksamhet: 

1. Gunnar Bohman, Sigtuna, [email protected] 

2. Gunnar Nilsson, Falun, [email protected] 

3. Birger Persson, Lund, [email protected] 

4. Dan Stiwne, Linköping, [email protected] 

5. Per-Arne Tagesson, Bromma,  [email protected] 

6. Erik Trygg, Huddinge, [email protected] 

Ytterligare ett antal personer ingår i nätverket varav flera under utbildning i existentiell terapi, eller särskilt intresserade av denna riktning