RPC – Förmedling/Information om psykoterapi

0
Rate this post


  rpc12red-8842401

rpctext-8414206

På agendan Om psykoterapi Om psykoterapeuter Om föreningen Snabbsökning


Förmedling och information om psykoterapi
 

Riksföreningen PsykoterapiCentrums Förmedling har funnits i över 20 år. Psykoterapisökande kan genom Förmedlingen få kontakt med legitimerade psykoterapeuter som har ledig tid för psykoterapi. Förmedlingen ger också omfattande information till allmänhet, vårdinstitutioner och myndigheter.

Sekretess
 

Den som ringer till Förmedlingen får alltid tala med en legitimerad psykoterapeut som arbetar under sekretess. Kontakt förmedlas till legitimerad psykoterapeut enligt den terapisökandes önskemål. Du kan också ringa till Förmedlingen för att fråga om psykoterapi.

Typer av uppdrag
 

Genom Förmedlingen kan kontakt förmedlas med legitimerade psykoterapeuter som åtar sig olika slags uppgifter: individualterapi, kristerapi, psykoanalys, konsulterande samtal, par- och familjeterapi, barn- och ungdomsterapi, gruppterapi, hypnosterapi, handledning och utbildningsuppdrag.

Specialister
 

Många legitimerade psykoterapeuter har speciell utbildning för och erfarenhet av särskilda problem som ätstörningar, sexuella övergrepp eller missbruk.

Olika språk
 

Psykoterapi på olika språk kan erbjudas hos legitimerade psykoterapeuter med kulturkompetens från andra länder.

Kostnadsfritt
 

All information och förmedling genom Riksföreningen PsykoterapiCentrums förmedlingsverksamhet är kostnadsfri för den uppringande.

Lokalföreningarna förmedlar
 

Förmedlingsverksamheten bedrivs genom RPC:s olika lokalföreningar dit det går bra att vända sig för förmedling och information:

RPC Gävle-Dal RPC Göteborg
 

Tfn: 026-14 14 85 (Gävleborg) Tfn: 0243 – 497421 (Dalarna)

På dessa telefonnummer svarar legitimerad psykoterapeut som kan ge dig uppgifter om psykoterapi och om hur man får kontakt med psykoterapeuter inom lokalföreningens område. Om telefonsvarare är inkopplad får du ett erbjudande om att snarast bli uppringd.

Måndag kl 18.30 – 19.30 (Christina Hellström) tfn: 031-29 83 34 Tisdag kl 12.30 – 13.00 (Kent Nilsson) tfn: 031-16 93 09 Onsdag kl 12.00 – 13.00 (Ted Schröder) tfn: 031-774 10 50

Fredag kl 12.00 – 13.00 (Ted Schröder) tfn: 031-774 10 50

RPC i Jönköpings län RPC i Norrbotten  

Föreningen har ingen organiserad förmedlingsverksamhet. V.g. kontakta någon av styrelsens medlemmar, se under Lokalföreningar.

 

Tfn: 0920-22 02 60 eller 070-53 43 324. 
Information om psykoterapi och psykoterapeuter i Norrbotten lämnas av leg psykoterapeut Lotta Lindgren.

RPC i Skåne RPC i Stockholms län  

Tfn: 040-30 42 30. På detta telefonnummer kan du alltid nå en legitimerad psykoterapeut som är beredd att ta ett första besök eller förmedla kontakt med annan psykoterapeut enligt önskemål. Om telefonsvarare tillfälligt är inkopplad erbjuds du att snarast bli uppringd.

 

Tfn: 08-31 59 99. Varje vardag har en legitimerad psykoterapeut en timmes telefontid. Telefonsvararen på detta nummer upplyser om aktuella telefontider. Kontakt förmedlas till psykoterapeut med ledig tid för psykoterapi enligt önskemål.

RPC i Uppsala län RPC i Västerbotten  

Tfn: 08-31 59 99. Förmedling sker genom RPC i Stockholms län.

 

Tfn: 090-19 19 35. Föreningen har en telefonsvarare som upplyser om aktuella telefontider. Legitimerad psykoterapeut informerar om psykoterapi i Umeåregionen och ger förslag på lämplig psykoterapeut.

RPC i Västernorrlands län RPC i Västmanland  

Tfn: 0611-750 26. Information om psykoterapi och psykoterapeuter i Västernorrlands län lämnas av leg psykoterapeut Britt-Marie Malmgren.

 

Tfn: 021-41 86 21. Telefonsvarare. Snarast möjligt och senast inom ett dygn ringer vi upp och ger information om psykoterapi och/ eller förmedlar till psykoterapeut.

RPC i Örebro län RPC i Östergötland  

Tfn 019-32 32 00. Information om psykoterapi och psykoterapeuter i Örebro län lämnas av leg psykoterapeut Olle Järliden.

 

Tfn: 013-12 47 10. Telefonsvararen på detta nummer upplyser om aktuella telefontider. Information och förmedling till legitimerade psykoterapeuter i Östergötland.

 

Har du mer frågor om förmedlingsverksamheten, kontakta RPC:s kansli.