RPC – Internationellt

0
Rate this post
 

RPC verkar internationellt genom medlemskap i EFPP (The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector) där RPC:s representant Juanita Forssell är delegat i vuxensektionen.

RPC deltar också genom individuella medlemmar i EAP (The European Association for Psychotherapy) – där RPC:s styrelsemedlem James Samec är coordinator i arbetsgruppen för psykoanalytiskt orienterad psykoterapi. En RPC-medlem är svensk representant i EAP:s styrelse. Vid EAP:s årsmöte i juni 1996 konstituerades WCP (The World Council for Psychotherapy) av psykoterapiorganisationer från Afrika, Asien, Västeuropa, Östeuropa, Nordamerika, Sydamerika och Australien/Nya Zeeland/Stilla havsområdet. Mi Årling är Europas representant i WCP.

RPC följer utvecklingen inom internationell psykoterapiforskning genom att bevaka SPR:s (Society for Psychotherapy Research) årliga konferenser och rapportera därifrån i INSIKTEN.