Journalmall

0
Rate this post
 

Sedan ett 10-tal år har RPC haft ett förslag till mall för journalskrivning. Den har nu uppdaterats. 

Journalmallen har utarbetats av RPC:s styrelseledamot Ulla Lagerlöf.

Se också hennes artikel i INSIKTEN nr 1 2002: Den privatpraktiserande psykoterapeuten och journalskrivning.

 
Du kan hämta journalmallen här med hjälp av Acrobat reader.