RPC – Föreningsinformation

0
Rate this post
 

Fredagen den 17/10
kl 09.30–16.00

 

DALARNAS FAMILJETERAPIFÖRENING (DFF) och

RIKSFÖRENINGEN PSYKOTERAPICENTRUM

(RPC) Gävle-Dala

inbjuder till studiedag:

FRÅN SJÄLSFÖRLUST TILL UTBRÄNDHET

en idéhistorisk exposé med Suzanne Gieser

Suzanne Gieser är fil dr i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, lärare vid Psykologiska Institutionen och studierektor vid Institutet för Analytisk Psykologi i Stockholm.

Ibland behöver man ta ett steg åt sidan och titta på sig själv som hjälpare och på sin yrkesverksamhet utifrån. Vilka idéer styr vårt arbete? Var kommer de ifrån?  Vilka idéer är vi på väg mot?

Suzanne Gieser kommer att ur ett idéhistoriskt perspektiv belysa vår tids föreställningar om

  • att vara hjälpare och att vara den som söker hjälp
  • den moderna familjekonstellationen och våra åldrar
  • individens åkommor och samtiden
  • existentiella behov och kriser
  • individen och kollektivet
     

HUR KAN IDÉHISTORIEN HJÄLPA OSS FÅ PERSPEKTIV PÅ VÅRA EGNA FÖRESTÄLLNINGAR?

TID: Fredagen den 17 oktober. Kl 09.30-16.00 . 
Vi börjar med fika.

LOKAL: FOLKETS HUS, Myntgatan 10-14 i Falun, Falurummet.

KOSTNAD: Medlemmar i DFF eller RPC 650 kr och icke medlemmar 800 kr. I priset ingår frukt, förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch.

ANMÄLAN: Genom att betala in kursavgiften på DFF:s postgiro 887729-2 senast 10 oktober samt vidarebefordra uppgifter enligt bifogad anmälningsblankett.

OBS! Glöm ej att ange namn på inbetalningen.

Bekräftelse på deltagandet skickas inte ut, ej heller faktura.

UPPLYSNINGAR: Gunnar Nilsson (RPC) tel 023/33 196 eller
Solveig Bergkvist (DFF) tel 0247/228 24, kvällstid.