RPC – Medlemsskap

0
Rate this post
 

För ansökan om medlemskap kontakta RPC:s kansli på tfn: 08-20 15 89, fax 08-20 92 57 eller via e-post till RPC.
Du kan också hämta Ansökningsblanketten direkt. Den kan läsas och skrivas ut om man använder Adobe Acrobat Reader, som hämtas här.

Som ordinarie medlem kan den antas som är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning.

Som studerandemedlem kan den antas som påbörjat utbildning till psykoterapeut med denna inriktning.

Som stödjande medlem kan annan psykoterapiintresserad som vill verka för föreningens syfte antas.

Som medlem är du med och möjliggör arbetet för att utveckla och stödja psykoterapi på psykodynamisk grund samt den samlade psykoterapin i landet i övergripande frågor. Viktiga åtgärder är t ex:

  • att informera beslutsfattare, press och allmänhet om psykoterapi
  • att bevaka och föra dialog med utredare och politiker inom psykoterapiområdet och skriva remissvar
  • att föra psykoterapins talan i frågor om upphandling och vårdavtal beträffande psykoterapi på riks- och lokalföreningsnivå
  • att stödja, bevaka och informera om psykoterapiforskning och kunskapsutveckling
  • att utveckla psykoterapin genom att verka för god utbildning och fortbildning av psykoterapeuter
  • att samarbeta med andra psykoterapi- och anhörigorganisationer i gemensamma frågor
  • att följa och medverka i den internationella utvecklingen inom psykoterapi och psykoterapiforskning
  • att verka för att psykoterapi inom psykiatrin skall vara en egen specialitet och bli ett behandlingsalternativ i första hand