Samrådsforum

0
Rate this post
 

Samrådsforums föreningar är intresseföreningar för psykoterapi och arbetar för bästa kvalitet inom psykoterapi och psykoterapeututbildning samt för att psykoterapi ska vara tillgänglig på rimliga ekonomiska och administrativa villkor för dem som behöver psykoterapi.

Detta skiljer sig från fackförbundens överordnade mål som är att arbeta för medlemmarnas yrkesintressen, löner och arbetsvillkor.

Psykoterapeuter är organiserade i flera olika fackförbund inom vilka de utgör en mindre andel av medlemmarna.

Genom Samrådsforum når man landets legitimerade psykoterapeuter och får tillgång till expertkunskaper i aktuella och allmänna frågor som berör människors psykiska hälsa.

När departementen, riksdagen, Socialstyrelsen, landstingen eller andra institutioner efterfrågar psykoterapeutisk expertis och på ett samlat sätt vill inhämta psykoterapeuters erfarenheter och synpunkter ska man vända sig till Samrådsforum.

Samrådsforum har överläggningar om aktuella psykoterapifrågor 1–3 gånger per halvår, då också representanter i de stora internationella psykoterapiorganisationerna deltar.

Samrådsforums föreningar organiserar tillsammans fler legitimerade psykoterapeuter än någon annan organisation och har sammanlagt ca 2 600 legitimerade psykoterapeuter som medlemmar av vilka flera även kan erbjuda psykoterapi på annat språk.

De vanligaste grundutbildningarna för legitimerade psykoterapeuter är psykolog (ca 60 %), därefter socionom (ca 20%) och läkare (ca 10%). Övriga grundutbildningar (10%) är främst sjuksköterska, präst och sjukgymnast.

Det finns omkring 3 900 legitimerade psykoterapeuter i Sverige.