Society for Psychotherapy Research – SPR

0
Rate this post
 

SPR är en internationell, multidiciplinär, vetenskaplig organisation bildad 1968. Föreningen ger ut kvartalstidskriften Psychotherapy Research. Det första numret kom ut 1991. Tidskriften publicerar såväl empiriska, översiktliga, metodologiska som teoretiska artiklar inom området psykoterapiforskning. Tidningen vill täcka ett brett register av olika inriktningar som psykodynamisk, kognitiv-behavioristisk, humanistisk och systemisk samt olika slags behandlingsmetoder såsom individual-, grupp-, par- och familjeterapi.

Föreningen håller en årlig konferens, vartannat år i Amerika och vartannat år i annan del av världen. Dessutom håller föreningens avdelningar i Storbritannien, Centraleuropa, USA och Latinamerika egna konferenser. Föreningens ekonomi är god och unga forskare kan t ex söka resestipendier för att delta i konferenserna.