Hur blir man psykoterapeut?

0
Rate this post

Påbyggnadsutbildningarna varierar avseende terapiform, teoretisk inriktning, antalet platser, omfattning och kostnad. Vissa utbildningar har antagning varje år, andra enbart vartannat eller vart tredje år.

Nedanstående utbildningar har examensrätt för psykoterapeututbildning            (juli 2002):

Beteendeterapeutiska föreningen.
Box 1510, 751 45 Uppsala
Hemsida: www.kbt.nu
Kognitiv beteendeterapi.

Ericastiftelsen. Odengatan 9, 114 24 Stockholm. Tel. 08-402 1760
Hemsida: www.ericastiftelsen.se
Barn- och ungdomspsykoterapi.

Göteborgs Psykoterapi Institut.
Vasagatan 16, 411 24 Göteborg. Tel. 031-711 97 51

Hemsida: www.gpsi.se
Psykoanalytiskt/psykodynamiskt inriktad psykoterapeututbildning.

Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen. Box 500, 405 30 Göteborg. Tel. 031 773 1636

Hemsida: www.gu.se
Individualpsykoterapi för vuxna, familjepsykoterapi samt barn- och ungdomspsykoterapi.

Karolinska Institutet, Sektionen för psykoterapi. Institutionen för klinisk neurovetenskap Björngårdsgatan 25, 118 52 Stockholm. Tel. 08 615 9700

Hemsida: www.ki.se
Psykodynamisk individualpsykoterapi för vuxna.

Kognitiva psykoterapiutbildningen, FoUU-enheten för psykiatri/M57.
Huddinge Universitetssjukhus 141 86 Stockholm. Tel. 08 585 85798

Individualpsykoterapi för vuxna med kognitiv inriktning.

Linköpings universitet och Hälsouniversitetet i Linköping.
581 83 Linköping. Tel. 013 285 675

Hemsida: www.liu.se

Psykoanalytisk och systemorienterad psykoterapi.

Linnéstadens psykoterapiinstitut.
Göteborg. Järntorget 4, 413 04 Göteborg
Hemsida: www.LPIGBG.cjb.net
Psykoanalytisk och psykodynamisk inriktning.

Lunds universitet, Institutionen för psykologi.
Box 213, 223 50 Lund. Tel. 046 222 9124

Hemsida: www.lu.se
Familjepsykoterapi, kognitiv psykoterapi samt en kombination av familje- och kognitiv psykoterapi.

Otterhällans Institut.
Kungsgatan 10A, 411 19 Göteborg.
Tel. 031-774 0929.

Psykoterapisällskapet AB.
Bondegatan 21, 116 33 Stockholm. Tel. 08 462 1220

Gruppsykoterapi för vuxna. Planerar utbildningar i ungdomspsykoterapi och familjepsykoterapi.

SAPU (Stockholms Akademi för Psykoterapi Utbildning).
Bondegatan 21, 116 33 Stockholm Tel. 08 642 1024

Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi med särskild inriktning på objektrelationsteori och självpsykologi.

S:t Lukas utbildningsinstitut.
Box 172 40, 104 62 Stockholm. Besöksadress: Krukmakargatan 34A. Tel. 08 658 4884

Hemsida: www.st-lukas.se
Psykodynamisk individualpsykoterapi med vuxna i Stockholm, Göteborg, Lund.

Svenska Föreningen för Klinisk & Experimentell Hypnos.
Kungsholmsgatan 22,  112 27 Stockholm Fax 08-650 3790

Hemsida: www.hypnos-se.org

Svenska institutet för kognitiv psykoterapi.
Sabbatsbergs sjukhus, Box 6401, 113 82 Stockholm. Besöksadress: Dalagatan 9A. Tel. 08 690 5260

Kognitiv psykoterapi.

Svenska psykoanalytiska föreningen.
Västerlånggatan 60, 111 29 Stockholm Tel/fax 08-10 80 95

Hemsida: www.spaf.a.se
Psykoanalytikerutbildning.

Svenska psykoanalytiska sällskapet.
Upplandsgatan 83, 113 44 Stockholm. Tel. 08 33 8258

Hemsida: www.psykoanalytiskasallskapet.nu

Psykoanalytikerutbildning.

Umeå universitet, Institutionen för klinisk vetenskap/Psykoterapi.
901 87 Umeå Tel. 090 785 6494

Hemsida: www.umu.se

Psykodynamisk psykoterapi för vuxna, familjeterapi, kognitiv psykoterapi.

Uppsala universitet, Institutionen för psykologi.
Box 1225, 751 42 Uppsala. Tel. 018 471 2106

Hemsida: www.uu.se

Kognitiv beteendeterapi och psykoterapi med psykodynamisk inriktning.