Vad är psykoterapi?

0
Rate this post
 

Den akademiska psykoterapeutlinjen tar 3 år på deltid (60 poäng). För att söka in på denna utbildning krävs först att man har grundutbildning som leg psykolog, leg läkare med specialistkompetens i psykiatri, socionom, leg sjuksköterska, präst eller annat människovårdande yrke. Grundutbildningen måste innehålla basutbildning i psykoterapi (30 poäng), vilket är fallet för psykologer och psykiatrer. Övriga måste genomgå särskilt anordnad basutbildning under ett par år på deltid. Ovanpå denna grundutbildning krävs psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst ett par år, att gå i egen psykoterapi och att bedömas lämplig för yrket, innan man är behörig att söka in till psykoterapeutlinjen.

Ibland sägs att legitimerade psykoterapeuter har Sveriges längsta utbildning.

Den vanligaste grundutbildningen för legitimerade psykoterapeuter är psykolog (c:a 60%), därefter socionom (c:a 20%) och läkare (c:a 10%).

Det finns omkring 3 900 legitimerade psykoterapeuter i Sverige.
Uppemot 80% har psykodynamisk inriktning.