Om psykoterapi på RPC

0
Rate this post

Vad är psykoterapi?
Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal hos en utbildad psykoterapeut under längre eller kortare tid, allt från några veckor till flera år. Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv. En överenskommelse om detta görs i början av behandlingen och måste bygga på patientens behov.  Läs mer »

Hur söker man psykoterapi?
RPC bedriver sedan över tjugo år en förmedlingsverksamhet. Psykoterapisökande kan genom Förmedlingen få kontakt med legitimerade psykoterapeuter som har ledig tid för psykoterapi. Förmedlingen ger också omfattande information till allmänhet, vårdinstitutioner och myndigheter.  Läs mer »

Hur bra är psykoterapi?
En utförlig redovisning av forskningsresultat som bevisar psykoterapis positiva resultat och kostnadseffektivitet. Läs mer »

Hur arbetar RPC för att sprida kunskap om psykoterapi?
Här kan du läsa om föreningens arbete kring att på olika sätt verka för att sprida kunskap och opinion kring psykodynamisk psykoterapi. Läs mer »

Psykodynamisk terapi i offentlig vård – förutsättningar
RPC:s information om psykoterapi på psykodynamisk grund i offentlig vård. Läs mer »

Vad är existentiell psykoterapi?
Det här är en startpunkt för dig som vill veta mer om existentiellt grundad psykoterapi, eller som vill söka dig vidare i frågor som rör gränslandet mellan filosofi, medicin och psykologi. Läs mer »