Om Riksföreningen PsykoterapiCentrum

0
Rate this post

 
Vad arbetar RPC med?
En kort presentation av RPC:s huvudsakliga arbete

Hur arbetar RPC?
Mer information om RPC:s olika ansvarsområden

Arbete för psykoterapi
Olika skrivelser i arbetet för att förbättra psykoterapins villkor

Lokalföreningar
Adresser och fakta kring lokalföreningarna
och aktuell Föreningsinformation

Bibliotek
RPC:s bibliotek erbjuder bra service till medlemmarna, både böcker och videoband finns för utlåning!

Yrkesfrågor
Etiska riktlinjer för psykoterapihandledare och uttalande från Konkurrensverket angående psykoterapeuters villkor hittar du här

Internationellt
RPC är engagerat i olika internationella sammanhang, som presenteras här

Medlemskap
Medlemsvillkor och medlemsansökan

Stadgar
RPC:s stadgar presenteras

Etik och kvalitetssäkring
RPC:s etiska kommitté presenterar etiska riktlinjer och kvalitetssäkringsarbete för psykoterapeuter

Psykodynamisk psykoterapi i offentlig vård – förutsättningar
RPC:s information om psykoterapi på psykodynamisk grund i offentlig vård

Journalmall
Det uppdaterade, nya förslaget till psykoterapijournal, hämta här!

Styrelsen
Styrelsen och styrelsens arbetsgrupper

E-postformulär/Kontaktinformation
Skicka dina synpunkter eller frågor direkt online med detta formulär

PsykoterapiStiftelsen
Den nya Psykoterapistiftelsen och den nya hemsidan presenteras

PsykoterapiMässan 2004
Aktuell information om nästa PsykoterapiMässa

Samrådsforum
Föreningarna för psykoterapiinriktningar med examensrätt för akademisk psykoterapeutexamen informerar här